Kaks korda aastas, märtsis ja oktoobris, korraldatakse SEG rahvusvaheline värbamisfoorum

Rohkem kui saja maailma kuulsaima hotelliketi ja hotelli juhid tulevad kokku, et vestelda SEG koolide üliõpilastega ja neid tööle värvata. Pakutakse praktikakohti, tööd, innustavaid loenguid ja võimalusi suurepäraste rahvusvaheliste sidemete loomiseks.

Värbamisfoorum täidab tähtsat funktsiooni nii tudengite kui tööandjate jaoks. Hea hariduse omandanud töötajate nõudlus on selles sektoris suur ja värbamisfoorum on tööandjatele üks peamine viis, kuidas ametikohti tõhusalt täita. Üliõpilastele pakutakse võimalusi terves maailmas, sest kõik tööandjad on kokku tulnud ühte kohta. Värbamisfoorum on maailmas tuntud kui üks parimaid üritusi selle sektori töötajate värbamiseks.

Kui rahvusvaheline hotellisektor tuleb meie üliõpilasi värbama, siis toimub protsess järgmiselt

 

Meie üliõpilased jutustavad rahvusvahelisel värbamisfoorumil oma kogemustest

Võtke meiega ühendust